50 brush đẹp cho photoshop phong cách nghệ thuật

Các brush chấm phá với phong cách nghệ thuật rất được ưa chọn trong nhiều bản thiết kế. Với 50 brush đẹp cho photoshop mà MinhNhut.info chuẩn bị giới thiệu dưới đây, sẽ giúp tô điểm thêm cho tác phẩm của bạn.

Click vào xem chi tiết để biết rõ hơn thông tin về brush, và download về máy.

1. Abstract Curves

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-1.jpg

Xem chi tiết

2. Silicone Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-2.jpg

Xem chi tiết

3. Gradient Shape Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-3.jpg

Xem chi tiết

4. Ecol Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-4.jpg

Xem chi tiết

5. Absbrushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-5.jpg

Xem chi tiết

6. QuadGrunged

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-6.jpg

Xem chi tiết

7. Lighting Brushet I

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-7.jpg

Xem chi tiết

8. Lighting Brushset II

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-8.jpg

Xem chi tiết

9. Century Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-9.jpg

Xem chi tiết

10. Fire Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-10.jpg

Xem chi tiết

11. Abstract 3

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-11.jpg

Xem chi tiết

12. Abstract 4

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-12.jpg

Xem chi tiết

13. Crystalline

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-13.jpg

Xem chi tiết

14. Kaleidoscope 02

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-14.jpg

Xem chi tiết

15. Fractal Brush Set 05

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-15.jpg

Xem chi tiết

16. Abstract Brushset X

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-16.jpg

Xem chi tiết

17. Fractal Brush Pack 02

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-17.jpg

Xem chi tiết

18. Fractal Mix Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-18.jpg

Xem chi tiết

19. Cloud Photoshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-19.jpg

Xem chi tiết

20. Wet – Fluid Brush Set

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-20.jpg

Xem chi tiết

21. Plunge – Ripple Brush Set

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-21.jpg

Xem chi tiết

22. Trees Promo

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-22.jpg

Xem chi tiết

23. Fantasy Floral Photoshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-23.jpg

Xem chi tiết

24. Leaves Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-24.jpg

Xem chi tiết

25. Floral Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-25.jpg

Xem chi tiết

26. Splatter Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-26.jpg

Xem chi tiết

27. Splatter Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-27.jpg

Xem chi tiết

28. Splatter Line

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-28.jpg

Xem chi tiết

29. Dirty Spray Photoshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-29.jpg

Xem chi tiết

30 Strokes And Splatter Brush Set

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-30.jpg

Xem chi tiết

31. Watercolor Brushes Pack

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-31.jpg

Xem chi tiết

32. Splatter Brush Pack

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-32.jpg

Xem chi tiết

33. Swirl Photoshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-33.jpg

Xem chi tiết

34. Swirls II Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-34.jpg

Xem chi tiết

35. Swirls Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-35.jpg

Xem chi tiết

36. Swirl Parts

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-36.jpg

Xem chi tiết

37. Swirls Photoshop Brush Pack

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-37.jpg

Xem chi tiết

38. Lithium Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-38.jpg

Xem chi tiết

39. Grunge Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-39.jpg

Xem chi tiết

40. Grunge Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-40.jpg

Xem chi tiết

41. Seu Davi Grunge-Rust Brush

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-41.jpg

Xem chi tiết

42. Valley of the Dry Bones 3

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-42.jpg

Xem chi tiết

43. Three Hafltone

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-43.jpg

Xem chi tiết

44. Grunge Brick Phtotshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-44.jpg

Xem chi tiết

45. Urban Decay Photoshop Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-45.jpg

Xem chi tiết

46. QuadGrunged

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-46.jpg

Xem chi tiết

47. Grunge Brush 3

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-47.jpg

Xem chi tiết

48. Double Circles Grunge

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-48.jpg

Xem chi tiết

49. Burnt Negatives Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-49.jpg

Xem chi tiết

50. Stroke Brushes

http://i761.photobucket.com/albums/xx259/dizizi/50%20Beautiful%20Brush/hq-abstract-photoshop-brushes-50.jpg

Xem chi tiết

Phải cài sẵn photoshop trước khi sử dụng các brush đẹp cho photoshop này đấy nhé. Chúc các bạn vui vẻ.

Admin

Minh Nhựt

Người quản lí trực tiếp của MinhNhut.info. Với mục tiêu luôn mang lại cho bạn đọc những nội dung giá trị, thiết thực và chính xác nhất.

Cùng chém gió

One Response
  1. Đồ chơi trẻ em
    Đồ chơi trẻ em

    Đẹp, cảm ơn Bác Minh Nhut.

    Reply

Leave a Reply

Name is required.

:) :-? :wink: :yeuroi: :rose: :noidea: :love: :cute: more »